Stress- en burnout coaching

Een persoonlijk coachtraject is geschikt als je met meer levensvreugde jouw leven wilt leven en meer werkplezier zou willen hebben. Een persoonlijk traject kan je helpen in verschillende situaties. Jouw leerdoel kan zijn:

  • leren omgaan met moeilijke werksituaties;
  • een burn-out voorkomen of daar juist van te herstellen;
  • loopbaanbegeleiding bij ontslag of herbezinning op het verloop van jouw carrière.
Een traject is voor iedereen, ongeacht je functie. Ik werk vanuit openheid, respect en met compassie. Ik maak gebruik van verschillende methodes al naar gelang jouw persoonlijke leerdoel of hulpvraag en hanteer daarbij de hieronder beschreven structuur. Een coachtraject behelst 5 gesprekken van circa 1 uur.

Het eerste gesprek
Het eerste gesprek is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Indien we overeenkomen dat we het coachtraject starten dan wordt dit gesprek als een volledig coachgesprek gezien.

 

 

Overeenkomst en werkwijze 
In het kennismakingsgesprek onderzoeken we jouw coachdoel en bespreken we de coachovereenkomst. Deze overeenkomst helpt bij het aangaan van commitment en zorgt dat het traject daadwerkelijk bijdraagt aan jouw welzijn. 

Coachdoelstellingen
Ik maak gebruik van het GROW-model van John Whitmore. Deze werkwijze zorgt dat plannen en ideeën daden worden. De technieken en methoden (oa oplossingsgericht coachen, kernkwadranten, de niveaus van Bateson) die ik gebruik zijn dienend aan jouw leerdoel. Ik werk lichaamsgericht waarbij je leert om jouw kwaliteiten en idealen zo effectief mogelijk in te zetten.

Tussen de sessies
Het traject omhelst 5 sessies van elk ca 1,5 uur, inclusief 1 half uur voorbereiding van mijn kant. Het traject wordt effectief door jouw dagelijkse praktijk in de perioden tussen de sessies. Na iedere sessie maak je een een reflectieverslag.

Afsluiting
We sluiten af met een evaluatie: wat zijn de zichtbare en merkbare effecten van de coaching en hoe is onze samenwerking verlopen.

Financieel
Een traject omhelst 5 gesprekken waarvan het eerste gesprek vrijblijvend is. De kosten van dit traject bedragen € 425 inclusief 21% btw. Na dit eerste gesprek ontvang je een factuur en coachovereenkomst. De factuur dient volledig te zijn voldaan voor aanvang van de volgende 5 gesprekken. Na de afronding van het traject kan ik advies geven omtrent een vervolgtraject. Steeds meer werkgevers zijn bereid een bijdrage te leveren aan het welzijn van hun medewerkers waardoor zij de kosten voor een traject voor hun rekening willen nemen. Benader jouw werkgever voor een vergoeding. Wil je dat ik je daarbij help, dan kan dat. Ik neem dan voor jou contact op met je werkgever.

Ben je een werkgever en dreigt een medewerker vast  te lopen, neem dan contact met mij op zodat we de mogelijkheden van een traject kunnen bespreken.